slider1

94 СУ "Димитър Страшимиров"

Създадено през 1936 г.

slider2

Специалности

Производство на облекло от текстил

Автотранспортна техника

94 СОУ "Димитър Страшимиров"

welcome

С поглед към света на технологиите, с устрема на модерния човек в 94 СОУ "Димитър Страшимиров" се обучават 821 ученика от предучилищна възраст до 12 клас, разпределени в 35 паралелки – 2 предучилищни, 12 в начален етап, 13 в прогимназиален етап и 8 в гимназиален етап. Специалността за момичетата в гимназиален етап е "Производство на облекло от текстил", а за момчетата – "Автотранспортна техника".

Виж още

ПРОЕКТИ

94 СОУ "Димитър Страшимиров" участва в множество проекти, насочени както към учениците, така и към професионалното развитие на техните преподаватели. "Да направим училището привлекателно за младите хора", "Нов шанс за успех", "Квалификация на педагогическите специалисти" са само част от успешно осъществените ни проекти.

Всички проекти